HOME

 

Op een idyllisch plekje in de luwte van het duin ligt villa Uilenduin. De ‘Schoorlse duinen' is het breedste en meest gevarieerde natuurgebied langs de Nederlandse kust. De villa is genoemd naar de Uilenduin, aan de andere kant van de hoge buitenduinrand gelegen. De uilen wonen niet alleen op de Uilenduin maar ook in de zoom aangrenzend aan de duin. We zijn na 3 jaar in Engeland weer terug op onze vertrouwde stek. 

Maar de natuur is ook ernstig in gevaar en sinds we terug zijn in Nederland wordt de vogelrichtlijn, flora- en faunawet met medeweten van de gemeente Bergen/BUCH grof geschonden in onze directe omgeving aan de duin. Daarbij verloren we in augustus naast bomen in het bos van perceel 19-21 waarvoor vergunning benodigd was ook alle grote vleermuizensoorten,  waaronder de laatvlieger ook genoemd in gemeentelijke publicaties en enkele Myotis soorten. Iedere avond had ik mijn vleermuis detector aan van zonsondergang tot zonsopgang. 

Ik vertelde op de eerste dag dat de huidige eigenaar machinaal bomen uit het bos aan het trekken was dat ik vooral verdrietig was voor al die dieren die hun huis, voedselbron of benodigde route voor het uitoefenen van verschillende levensfuncties verloren. Een natuur toestsing en omgevingsaanvraag hoort aan iedere vorm van werkzaamheden vooraf te gaan. Hij heeft een bos gekocht met een grote biodiversiteit en vele bewoners, zoals al eerder aan hem vermeld door andere buren toen wij nog niet terug waren in Nederland.  

Dit omdat de huidige biodiversiteit te danken is/was aan een bos waar de bosecologie in balans is. Dat betekend een complete voedselkringloop van insecten, predatoren en hogere predatoren zowel voor de dag en nachtfauna. Dit is alleen mogelijk bij geschikte vegetatie bestaande uit verschillende lagen (kruid-, struik- en boomlaag) en leeftijden (ouderdom maar ook levend en staand doodhout). Dat betekend dat verblijven, gebruikte routes, uitkijkposten, foerageergebieden eerst in kaart moeten worden gebracht.

Ondanks verzoeken tot handhaving, ecologen van de gemeente te betrekken hebben gedurende 6 maanden activiteiten plaatsgevongen in het bos en het monument die zeer schadelijk en voor de meeste zelf dodelijk zijn. Ter afsluiting een uitslaande brand op oudjaar waarna mocht er nog een vleermuis in een kiertje hebben weten te verschuilen deze laatste ook wel uigerookt of verbrand was.
 
Ook hadden wij het zeker gepast gevonden als wij geinformeerd waren door de gemeente naar aanleiding van de brand zo dicht bij onze huizen. Wij wachten nog steeds op de uitslag van het onderzoek als een onderzoek heeft plaatsgevonden. Geen van ons is iig gevraagd of we iets gezien hebben. 
 
Op 21 januari 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de behandelend ambtenaar en op ons verzoek een ambtenaar met ecologische achtergrond. Dit was de eerste keer dat er een ecoloog bij het project betrokken werd terwijl de wet continue werd overtreden.
 
De wetten met betrekking tot het schade toebrengen aan beschermde diersoorten geldt voor iedere inwoner dus ook voor diegene aan wie wij het bestuur van onze gemeente toevertrouwen.

Alle vleermuissoorten maken op andere manieren gebruik van het bos en het gebouw maar de genoemde laatvlieger heeft zijn woonverblijf met name in oude gebouwen. Hieronder treft u de status aan van deze soort.

Status:

Rode Lijst NL Zoogdieren (2009):

Rode Lijst NL Zoogdieren (1994):

Flora- en faunawet (2002):
Habitatrichtlijn (1992):
Conventie van Bern (1982):

De vleermuis is slechts een soort die eruit gelicht is maar het behoeft geen verdere uitleg dat hierdoor nog meer soorten getroffen zijn. Ik had daarom een presentatie over de biodiversiteit met de betreffende gemeente amtenaren en B&W gedeeld.

De gemeente geeft geen openheid en gaat openlijk door met bestemmingswijzigingen zonder raadpleging van raad of publicatie in de daaardoor bestemde middelen ondanks de verzoeken van de omwonenden. Daarom hebben wij met de omwonenden via de Wet Openbaarheid van Bestuur inzage in het dossier gevraagd. Dat kregen we namelijk eerder niet omdat er nog geen vergunning aangevraagd is. Maar dat is eigenlijk het hele punt want er vinden hier schadelijke activiteiten plaats en aanpassingen in openbare kaartjes die de bestemming bos hebben zonder ook maar iets te publiceren onder mededelingen in de gemeentekrant.
 
Na druk vanuit onze kant is er nu zelfs een document te vinden onder Duinweg 21, 1e herziening bestemmingsplannen, toelichting waarin vermeld wordt dat een eerder onderzoek had uitgewezen dat het een vleermuisverblijf was van de gewone grootoorvleermuis. Een soort die met name motten eet en er dus voor moet zorgen dat de volwassenen (motten) geen eitjes kunnen afzetten voor de volgende generatie eiken of dennenprocessierups. Zodat die hier geen kans krijgt samen met de vogels die de rupsen overdag bejagen en in een vroeg stadium voeren aan hun kroost. Of denkt u eens aan de buxusmot? U kunt zich dat moeilijk voorstellen wat dat zou kunnen betekenen voor onszelf of toeristen maar in delen van Brabant waren alle belangrijke fietsroutes afgesloten deze zomer.
 
Op mijn presentatie aan de burgemeester toegestuurd eindigt met een verzoek van teken van goede wil . Helaas hebben wij vanuit de gemeente nog niets gehoord. Voor u informatie het groene vakje betreft een stuk illegaal gerooid bos. Dus stel paal en perk aan het vergunningloos projectontwikkelen en stel het planten van bomen voor in de raadsvergadering voor aanvang vogelbroedseizoen, 1 maart 2020. Misschien wil de burgmeester de presentaties zelfs wel delen.
 
 
Mocht je geinteresseerd zijn in een uitgebreidere toelichting op wantoestanden kijk dan in de navigatiebalk bovenin even bij gemeente Bergen/BUCH
 

eta name="p:domain_verify" content="f0dfe3e5e235d8a1734c68da3fa55da5"/>
 


     
   

<a href="http://www.bedandbreakfast.nl/" target="_blank" title="Bed & Breakfast Nederland">Bed & Breakfast Nederland</a>