Vegetatie onderzoek

► Veldonderzoeken: Brede kennis bij het uitvoeren van Phase 1 habitatonderzoek (UK-methode), zoetwater-, oeveronderzoek (voor HHNH), uitvoeren van bestaande protocollen (quadraat opnames, punt, transects). 
► Analyse gegevens, abundantie (DAFOR) en statistische verwerking.
► Brede kennis van indicatoren
Ecologische vaardigheden: brede kennis bij het uitvoeren van Phase 1 habitatonderzoek (UK-methode), zoetwater-, oeveronderzoek (voor HHNH)