Gemeente Bergen / Buch

Er is nogal wat aan de hand in de gemeente Bergen en wat krom is wordt niet recht, niet na 10 jaar noch na 20 jaar. Recente half jaar heeft mij wederom aangetoond dat de gemeente en haar medewerkers zich boven allerlei wetten en verdragen stellen of substantieel bijdragen aan de overtreding daarvan. 
 
  • Vogelrichtlijn
  • Het beschermen van beschermde diersoorten
  • WABO vergunning aanvragen voor bomenkap (op tuingrond en bosgrond)
  • Oppervlakte berekeningen conform brochure Vergunningvrij Bouwen op achtererf, regels voor totaal bebouwd oppervlakte, gebied met andere bestemming behoort niet tot achtererf, regelgeving m.b.t. overschaduwen buurpercelen.
  • Woningwet m.b.t. bestemmingswijziging en publicatie
  • Openbaarheid bij opvragen WABO vergunningen (incompleet)
  • Internationale verdragen
 
Daarnaast vinden wij het uitermate incorrect dat wij geen uitslag over de uitslaande brand op het perceel 19-21 mochten ontvangen nog gevraagd werden of we iets gezien hadden. Er is door buurtbewoners gezien dat die dag ervoor 8 auto's op het pad stonden en voor de rechtgang zou het verhelderd werken te vernemen wie daar aanwezig waren en wat er is besproken. Hetzelfde geld waren ook onze huizen in rook opgegaan. Daarnaast verbaasde het ons aansluitend aan de brand en een eventueel lopend onderzoek dat iedereen toegang tot het perceel had (inclusief kadaster) als er nog geen uitslag is. Het kadaster heeft vanaf 8 januari  afgelopen maand allerlei nieuwe inmetingen heeft gedaan waarvan een gedeelte al is aangepast in de bestemmingsplankaart op internet (bos vervangen door weg). Op die locatie is vanaf augustus ook al veel gesnoeid. Ook hebben er al sloopwerkzaamheden na de brand plaatsgevonden. 
 
De voorlichters van veiligheidsregio Noord-Holland Noord  doen er nu ook al sinds 20 januari over om over een paar basale vragen terugkoppeling te verschaffen. Als de uitslag is dat er een verdachtte is opgepakt die niet gelinkt is aan één van de betrokken partijen prima, maar dan kan dat gewoon meegedeeld worden. 
 
Ook een zoekopdracht  in andere bestuursvergaderingen heeft niets opgeleverd over dit perceel ook niet bij de bestemmingscommissie.  Dat blijft apart omdat hier toch historisch erfgoed betreft en het monument waarschijnlijk is verwoest.
 
Onze insteek is dat de gemeente zelf een onderzoek start na de gang van zaken en een "wildlife"crimoloog inschakeld om te zien waar zij fouten maken. Dat is beter dan een rechter een boete laten opleggen die met ons eigen belastingeld moet worden betaald. Alles begint met het in kaart brengen van wat waar leeft in de gemeente. Ze kan daarbij niet alleen uitgaan van vrijwillige meldingen op waarneming.nl maar heeft een eigen onderzoeksverantwoordelijkheid. Dan kan een dergelijke kaart erbij gepakt worden als er ergens een WABO vergunning wordt aangevraagd of werkzaamheden moeten plaatsvinden.  De gehele organisatie daar omtrent ontbreekt momenteel. Dan heeft de gemeente ecologische versterking nodig en verplichting te betrekken bij de riscico inschatting voor die soorten van eventuele ingrepen en er zijn nogal wat ambtenaren toe aan een bijscholingscursus. De komende periode ga ik biodiversiteitsbevorderende blogs publiceren op mijn website. En hopelijk gaat de gemeente misschien toch een een aantal zaken rechtzetten voordat een nieuwe (interem) burgemeester een erfenis krijgt die hij/zij niet wil aanvaarden.
 
Een reflectie van de vergadering van de bestemmingscommissie van gisteren 13 februari 2020:
 
Even de video's van de vergadering bestemmingscommissie gemeente Bergen van gisterenavond bekeken. Duinweg 19-21 kwam niet voor op de agenda, werd niet aangekaart door de wethouder (die ik gisteren nog persoonlijk gesproken had) noch in de rondvraag. Dat is eigenlijk ook niet zo raar als je het besluit leest over het mandaat dat B&W krijgt. Ook als je naar de video's kijkt hoor je al in de openingstukken hoe de wethouder probeert onder het mom van de wil van de provincie wil meer macht naar B&W te trekken.
 
https://www.raadbergen-nh.nl/…/13-feb…/19:30/alle-documenten
(onderste in rijtje Raadsbesluit gekscherend heet die VERKLARING GEEN BEDENKINGEN, nou die heb ik een heleboel)
 
Dus als er nog een open stuk is waar 50 woningen passen of minder groot dan 1ha zou je via versnelde procedures op korte termijn bouwactiviteiten in je achtertuin kunnen verwachten. Of een windmolenpark op de Mariavlakte. En wat waar nu leeft weten ze niet en willen ze ook niet weten , zelf niet als je ze op beschermde diersoorten wijst. Zelfs niet als het al in eerdere rapporten is omschreven zoals met de vleermuis kraamkolonie op Duinweg 21.Helaas is mijn vertrouwen in B&W momenteel niet zo groot dat ze zich geroepen voelen zich aan Bouwbesluiten, Woningwet, Bestemmingsplannen, Gemeentelijke visies, publiceren van vergunningen, beschikbaar stellen van gewenste informatie betreffende een vergunning op verzoek van een inwoner te houden en zeker niet rekening te houden met beschermde diersoorten.